Program konferencji

Program konferencji PDF – ZOBACZ

PROGRAM IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ”.

TEMAT: BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA.
WOJNA W UKRAINIE 2022”.

18-20.05.2022. ONLINE.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI JĘZYK POLSKI I ANGIELSKI

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
 7.30-8.00Nawiązywanie połączeń
 8.00-8.05Otwarcie konferencji: dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
8.05-9.00SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA FEDERACJI ROSYJSKIEJ.”
Moderator: dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
8.05-8.25Bezpieczeństwo państwa a zagrożenia militarne Polski,
Prof. dr hab. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
8.25-8.45Wojna rosyjsko-ukraińska 2022,
Gen. dr Andrzej Tuz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (filia w Ełku)
8.45-9.00Sesja pytań i odpowiedzi
 

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
9.00-11.00SESJA PANELOWA (język polski):
„KONSEKWENCJE WOJNY FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z UKRAINĄ.”
Moderator: dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
9.00-9.30Wojna Federacji Rosyjskiej z Ukrainą i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego,
Prof. dr hab. Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 9.30-10.00Wnioski strategiczne z wojny rosyjsko-ukraińskiej,
Prof. dr hab. Stanisław Koziej
10.00-10.15Challenges of European security for neutral Austria,
MA Andreas Stadler, Austrian Ambassador to Poland
10.15-10.30Kryzys na granicy z Ukrainą w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę,
Dr Jacek Raubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.30-10.45Odpowiedź NATO na rosyjską agresję wobec Ukrainy,
Dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie
10.45-11.00Sesja pytań i odpowiedzi

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
11.15-12.15SESJA PANELOWA (język angielski): „ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA.” Moderator: Tadeusz Krzywda
11.15-11.30Resilience in Key Hungarian and Croatian National Documents: Small Nation Approaches,
Assoc. Prof. Jobbágy Zoltán, PhD, University of Public Service – Ludovika, Hungary
11.30-11.45Building resistance to hybrid threats,
Capt. Furu Odd Erling, Navy, Norwegian Defence Attaché, Norway
11.45-12.00Deterrence in the age of hybrid threats,
PhD Jerzy Tomasik, NATO DEEP eAcademy
12.00-12.15Sesja pytań i odpowiedzi

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
13.00-15.20SESJA PANELOWA (język angielski):
„PRZYCZYNY PORAŻKI W WOJNIE Z UKRAINĄ”
Moderator: PhD Jacek Raubo
13.00-13.30The war of the Russian Federation with Ukraine and its consequences for regional and global security,
Gen. David Petraeus,  KKR Global Institute, USA
13.20-13.40Resisting Russia’s Strategic Ambitions: Resistance and Resilience,
PhD Janis Berzins, National Defence Academy of Latvia and BA Business School, Latvia
13.40-14.10Putin War’s on Ukraine,
PhD Phillipe Petersen, Center for the Study of New Generation Warfare, USA
14.10-14.40The failure of Russia’s Hybrid Aggression of Ukraine,
PhD Mark Voyger, American University Kyiv, Ukraine
14.40-15.00Use of Games, Exercises, Simulations, and Models (GEMS) in Senior-Level Military Education vis-à-vis the Ukrainian War,
PhD Kligge Kenneth, CASL Division Director of Wargaming at National Defense University, USA
15.00-15.20Sesja pytań i odpowiedzi
 

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
15.30-16.45SESJA PANELOWA (język angielski):
„EUROPEE DIALOGUE.”
Moderator: Uffe Hvidkær
15.3015.45Europe Dialogue – soft power or hard power,
MA Uffe Hvidkær, Europee Dialogue, Denmark
15.45-16.00We are all Ukrainians,
MA John Onuoha, Europee Dialogue, Nigeria
16.00-16.15How orban secured electoral sucess and the consequences for Ukraine and EU,
MA Niels Søndergaard, Europee Dialogue, Denmark
16.15-16.30Portugal view on war in Ukraine, MA João Fernandes, Europee Dialogue, Portugal
16.30-16.45Sesja pytań i odpowiedzi

18.05 (środa)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
17.00-18.15SESJA PANELOWA (język angielski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLITYCZNEGO.”
Moderator: PhD Piotr Wojnicz
17.00-17.15Why Are Neo-militant Democracies Vulnerable to Hybrid Interference? Assoc. Prof. Joanna Rak, PhD, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
17.15-17.30Euroatlantic security and policy of the Russian Federation,
PhD Oleh Belokolos, The Maidan of Foreign Affairs Chairman of the Board, foreign policy and security expert, Ukraine
17.30-17.45Institutional capacity of the Euro-Atlantic security system in the conditions of Russia’s military aggression against Ukraine,
PhD Oleh Oliinyk, National Academy of Science, Ukraine
17.45-18.00Russia’s role and interest on regulation of Nagorno Karabakh Conflict (South Caucasus Region),
MA Kamil Naruzov, Baltic Defence College, Baku, Azerbaijan
18.00÷18.15Sesja pytań i odpowiedzi

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI JĘZYK POLSKI I ANGIELSKI

19.05 (czwartek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
8.00÷9.00SESJA PANELOWA (język angielski): „ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLITYCZNEGO.” Moderator: Assoc. Prof. Joanna Rak, PhD
8.00-8.15How Russian aggression changed the political identity of Ukrainian citizens, Assoc. Prof. Galyna Zelenko, PhD, National Academy of Science, Ukraine
8.15-8.30Russian war in Ukraine and its energy security reverberations across the Black Sea region,
PhD Poiana Oana, Babes-Bolyai University, Romania
8.30-8.45Modernization and Post-Modernization in Russia – Security Implications,
MA Attila Mate Kovacs, Obuda University Doctoral School for Safety and Security Sciences, Hungary
8.45÷9.00Sesja pytań i odpowiedzi

19.05 (czwartek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
9.00÷12.00SESJA PANELOWA: „EDUCATION TO NEW CHALLENGES.” English only, no translation provided. Moderator: Assoc. Prof. Piotr Gawliczek, PhD
9.00÷09.20Introduction, NATO DEEP update,
Assoc. Prof. Piotr Gawliczek, PhD, NATO DEEP eAcademy Director
 9.20÷09.45Synchronous or asynchronous didactic in higher education institutions after COVID-19,
Assoc. Prof. Andrzej Soboń, PhD War Studies University, Warsaw
9.45-10.00Computer Adaptive Multistage Language Testing According to NATO STANAG 6001: Background and Benefits,
PhD Viktoriia Krykun, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovksyi, Ukraine
10.00-10.15Computer Adaptive Multistage Language Testing According to NATO STANAG 6001: Background and Benefits,
MA Oleksandr Shapran, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine
10.15-10.30Digital Tools for Creating an Interactive eBook,
PhD Nataliya Tarasenko, PhD Maksym Tyshchenko, The National Defence University of Ukraine, Ukraine
10.30-10.45PRZERWA
10.45-11.10Adapting training and education to new challenges, MA Gigi Roman, NATO School Oberammergau, NATO DEEP eAcademy
11.10-11.30e-Instructor Certification Programme. Case study,
MA Magdalena Stabla, NATO DEEP eAcademy
11.30-11.50Synchronous and asynchronous learning for online course delivery. Best practices from NATO Deep eAcademy „Multimedia tools for e-teacher and e-instructor” dedicated project,
MA Justyna Kowalczys, Polish Naval Academy in Gdynia, NATO DEEP eAcademy
11.50-12.00Wrap up and conclusions,
Assoc. Prof. Piotr Gawliczek, PhD, NATO DEEP eAcademy Director

19.05 (czwartek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
12.15÷15.15SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA HYBRYDOWE.”
Moderator: Dr Agnieszka Rogozińska
12.15-12.30Działania hybrydowe jako elementu polityki Federacji Rosyjskiej,
Dr hab. Weronika Jakubczak. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12.30-12.45Ustrukturyzowane budowanie zasobów wiedzy na temat zagrożeń hybrydowych,
Dr hab. Agnieszka Szczygielska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
12.45-13.00Zagrożenia hybrydowe a erozja demokracji – analiza problemu i możliwości przeciwdziałania zjawisku,
Dr Dorota Domalewska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
13.00-13.45PRZERWA
13.45-14.00Bezpieczeństwo morskie Unii Europejskiej a zagrożenia hybrydowe,
Dr Teresa Usewicz, Akademia Marynarki Wojennej
14.00-14.15Doktryna wojny hybrydowej jako wyzwanie dla systemu prawa międzynarodowego – próba oceny,
Dr Wawrzyniec Kowalski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
14.15-14.30Działania hybrydowe jako niedostrzeżone zagrożenie,
Dr Jarosław Keplin, Akademia Pomorska w Słupsku
14.30-14.45NATO wobec zagrożeń hybrydowych,
Mgr Karolina Siekierka, delegatka RP do NATO, Instytut Nowej Europy
14.45-15.00Technologia blockchain wobec zagrożeń hybrydowych: studium przypadku Federacji Rosyjskiej,
Mgr Wojciech Mincewicz, Uniwersytet Warszawski
15.00-15.15Sesja pytań i odpowiedzi

19.05 (czwartek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
15.30-17.00SESJA PANELOWA (język polski):
„CELE STRATEGICZNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ.”
Moderator: dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK
15.30-15.45  Paradoksy odstraszania i jego zawodność na przykładzie względnej bierności militarnej mocarstw zachodnich wobec inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.,
Dr hab. Grzegorz Nycz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
15.45-16.00  Militaryzacja polityk bezpieczeństwa państw w regionie wschodniej flanki NATO,
Dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski
16.00-16.15  Neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej,
Dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
16.15-16.30Polityka bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
Dr Paweł Olbrycht, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
16.30-16.45Rola religii w neoimperialnej polityce Rosji,
Dr Adrian Mitręga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
16.45-17.00Sesja pytań i odpowiedzi

19.05 (czwartek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
17.15÷18.15SESJA PANELOWA (język angielski):
„SPOŁECZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA.”
Moderator: PhD Jerzy Tomasik
17.15-17.30Small modular reactors in Polish-American energy cooperation,
Assoc. Prof. Łukasz Jureńczyk, PhD, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
17.30-17.45Disappearances of persons – characteristics of international procedures for the identification of unknown bodies in the context of genocide in Ukraine, PhD Piotr Wojnicz, Filia UWM w Ełku
17.45-18.00Security, Ukraine, climate, Russia, terrorism,
MA Yehor Brailian, Special correspondent Inform agency ArmyInform, Ukraine
18.00-18.15Sesja pytań i odpowiedzi

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI JĘZYK POLSKI

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
8.00-9.45SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO.”
Moderator: Dr Wawrzyniec Kowalski
8.00-8.15Islamska Republika Iranu wobec rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Rzeczywista zmiana czy gra?
Dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński
8.15-8.30Amerykańskie doktryny polityki zagranicznej jako odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne,
Dr hab. Tomasz Płudowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
8.30-8.45Rywalizacja na północnym Atlantyku – między Islandią a GIUK Gap,
Dr Robert Czudla, Uniwersytet Łódzki
8.45-9.00Rola węgierskiej mniejszości narodowej na Zakarpaciu w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego i relacji węgiersko-ukraińskich,
Dr Artur Jach-Chrząszcz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
9.00-9.15Azja wobec rosyjskiej agresji na Ukraine,
Dr Marlena Blicharz, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
9.15-9.30Zagrożenie wewnątrzpaństwowe — mniejszość rosyjska w Republice Kazachstanu,
Mgr Krystian Pachucki-Włosek, Uniwersytet Jagielloński
9.30-9.45Sesja pytań i odpowiedzi

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
10.00-11.15SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO.”
Moderator: Dr Mateusz Ziętarski
10.00-10.15Armenia wobec konfliktu na Ukrainie. Wpływ sytuacji na Kaukazie na polityczno-wojskowe relacje w NATO i UE w XXI wieku,
Dr hab. Piotr Rozwadowski, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
10.15-10.30Koncepcja zastępczości na przykładzie kryzysu granicznego i wojny w Ukrainie jako implikacje polityki Federacji Rosyjskiej,
Dr Mateusz Ziętarski, Akademia Pomorska w Słupsku
10.30-10.45Współpraca Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w ramach rządowych organizacji międzynarodowych,
Dr Kamila Kasperska-Kurzawa, Uniwersytet Opolski Dr Paweł Jakub Szewczyk, Uniwersytet Opolski
10.45-11.00Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w okresie kryzysu europejskiego,
Mgr Tatiana Iwanow, Uniwersytet Wrocławski
11.00-11.15Sesja pytań i odpowiedzi

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
11.30-12.45SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI.”
Moderator: Dr Kamila Kasperska-Kurzawa
11.30-11.45Wojna o prawo do bycia i pozostania Rosją,
Dr Nadia Gergało-Dąbek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
11.45-12.00Wojna na Ukrainie – implikacje dla bezpieczeństwa Polski,
Dr Klaudia Jagusiak, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
12.00-12.15Działania Polski na rzecz ochrony granicy państwowej z Białorusią w czasie kryzysu migracyjnego,
Mgr Tomasz Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12.15-12.30Analiza systemowa sytuacji kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej. Kryzys migracyjny a działania Federacji Rosyjskiej,
Mgr Bartosz Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
12.30-12.45Sesja pytań i odpowiedzi

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
13.30-15.45SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO.”
Moderator: Dr Marcin Paluch
13.30-13.45Sankcje wobec Rosji i ich skuteczność,
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
13.45-14.00Przyszłość sektora energetycznego Ukrainy po wojnie,
Dr hab. Oksana Voytuk, Uniwersytet w Białymstoku
14.00-14.15Wiedza o zagrożeniach a poczucie bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, Dr hab. Janusz Ropski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
14.15-14.30Migracja jako element wojny hybrydowej Rosji na obszarze Unii Europejskiej,
Dr Kamila Kasperska-Kurzawa, Uniwersytet Opolski
14.30-14.45PRZERWA
14.45-15.00Bezpieczeństwo biologiczne w XXI wieku jako priorytet międzynarodowy,
Mjr. Mgr inż. Beata Osiak, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
15.00-15.15Działalność podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uchodźców podczas wojny,
Dr Swietłana Lizakowska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
15.15-15.30Dostęp do usług zdrowotnych podczas konfliktów zbrojnych,
Dr Piotr Lizakowski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
15.30-15.45Sesja pytań i odpowiedzi

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
16.00-17.15SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.”
Moderator: Dr Svitlana Lizakowska
16.00-16.15Narracja konfliktu jako element działań hybrydowych,
Dr hab. Piotr Krzykowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
16.15-16.30Retoryka wojenna. Komunikacja Ukraińskich władz podczas Rosyjskiej inwazji,
dr Mariusz Kamiński, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
16.30-16.45Działania cybernetyczne w konflikcie Ukraińsko-Rosyjskim,
Dr Rafał Kołodziejczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
16.45-17.00Rosyjska wojna informacyjna – bieżące trendy dotyczące konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Mgr Michał Marek, Uniwersytet Jagielloński
17.00-17.15Sesja pytań i odpowiedzi

20.05 (piątek)

CZASPRZEDSIĘWZIĘCIE
17.30-19.00SESJA PANELOWA (język polski):
„ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO.”
Moderator: Dr Adrian Mitręga
17.30-17.45Od Cuszimy do Sewastopola. Potencjał rosyjskiego uzbrojenia okrętowego w bitwach morskich w pierwszej połowy XX wieku,
Dr Marcin Paluch, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
17.45-18.00Polski przemysł zbrojeniowy jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo Polski i państw bałtyckich,
Mgr Mariusz Kępiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18.00-18.15Podnoszenie odporności na zagrożenia związane z wojną informacyjną, Mgr Adam Kuź, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
18.15-18.30Wymiar finansowy sił zbrojnych Rosji – potencjał wojskowy, modernizacja sił zbrojnych, trendy,
Mgr Michał Mrozek, Uniwersytet Szczeciński
18.30-18.45Broń antysatelitarna w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej,
Mgr Jakub Bijak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18.45-19.00Sesja pytań i odpowiedzi