Zadeklarowane wystąpienia

1. Prof. dr hab. KOZIEJ Stanisław, Generał brygady w stanie spoczynku, Profesor w Uczelni Łazarskiego, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2010-2015, „Neozimnowojenny charakter konfrontacji Rosji z Zachodem: istota i treść nowej zimnej wojny wydanej Zachodowi przez Rosję w drugiej dekadzie XXI wieku”
2. dr CIENIUCH Mieczysław, Generał w stanie spoczynku, radca ministra Obrony Narodowej i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2010–2013, ambasador RP w Turcji w latach 2013-2016, „Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa Polski”
3. gen. bryg. KUJAWA Radosław, Szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008-2015, współinicjator Forum Bezpieczeństwa i ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Siły Zbrojne FR instrumentem osiągania celów politycznych”
4. Prof. dr hab. inż. KOPCZEWSKI Marian, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, „Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej”
5. Prof. dr hab. MIERZWA Danuta, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, „Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej a spójność i skuteczność nowych koncepcji strategicznych NATO”
6. Prof. dr hab. PAWŁOWSKI Jacek, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, „Uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego w pierwszej połowie XXI wieku”
7. Prof. dr hab. WRÓBLEWSKI Ryszard, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Przyszła wojna Rosji z Zachodem według poglądów rosyjskich”
8. (płk) dr hab. BODZIANY Marek, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, „Społeczny filar „national power” Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej”
9. dr hab. CIEŚLAK Eugeniusz, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Federacja Rosyjska jako militarne zagrożenie bezpieczeństwa. Analiza porównawcza ocen strategicznych państw wschodniej flanki NATO”
10. dr hab. DOLIWA Urszula, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Profiling social media users in the age of algorithms”
11. dr hab. GAWLICZEK Piotr, prof. UWM, „NATO DEEP as a Vehicle for Reform and the Important Contributor to Stability in the Euro-Atlantic Area and Beyond”
12. dr hab. GUCMA Maciej, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie, „Uwarunkowania funkcjonowania etatu strzelca wyborowego w WOT. Analiza zastosowań wariantowych w strukturze sekcji lekkiej piechoty”
13. dr hab. KRAJ Kazimierz, prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, „Służba Wywiadu Zagranicznego i Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR – partnerzy czy konkurenci?”
14. dr hab. PANEK Bogdan, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, „Rosja – kontrolowana destabilizacja Donbasu za pomocą środków rewizjonistycznych”
15. dr hab. SKRABACZ Aleksandra, prof. AM, „Multilateralne relacje Rosji z państwami UE. Polityka perto-kija czy perto-marchewki?”
16. dr hab. STAŃCZYK Konrad, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, „Soft i hard power w bliskowschodniej polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej” 
17. dr hab. inż. ŚWIĄTNICKI Zbigniew, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, „Sztuczna inteligencja w systemach wojskowych”
18. dr GORHAM Harry, University of Glasgow, Great Britain, „Russian – Hezbollah Cooperation in the Syrian Conflict”
19. dr KRYKUN Viktoriia, National Defence University of Ukraine, Kyiv, „Computer Adaptive Language Testing (CALT): Challenges and Perspectives”
20. dr ŁYSEK Wojciech, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Białoruś jako arena rywalizacji mocarstw. Stany Zjednoczone i Chiny wobec projektu integracji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w latach 2019-2020”
21. MELCHER Greg, New Generation Warfare Centre, USA, „’Hybrid warfaer’ and the resilience of NATO”
22. dr NYCZ Grzegorz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Soviet era threat posed by Russia: Polish perspective as a U.S. ally”
23. dr OLBER Paweł, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, „Chmura obliczeniowa w potencjalnych działaniach militarnych XXI wieku”
24. dr OLBRYCHT Paweł, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, „Szlaki migracyjne na terytorium Unii Europejskiej jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego”
25. dr PAWŁUSZKO Tomasz, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, „Bezpieczeństwo Europy Wschodniej w kontekście raportów Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015-2020)”
26. dr PETERSEN Phillip A., New Generation Warfare Centre, USA, „’Hybrid warfaer’ and the resilience of NATO”
27. dr RAUBO Jacek, Defence24, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Wieloaspektowe oraz długookresowe efekty „sprawy Skripala'”
28. dr SEKUŁA Paweł,Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w Europie Wschodniej wobec polityki rosyjskiej i rywalizacji mocarstw”
29. dr TYSHCHENKO Maksym, National Defence University of Ukraine, Kyiv, „Advanced Distributed Learning (ADL) System Development of the Armed Forces of Ukraine”
30. dr WERNER Joanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Ochrona lotnictwa cywilnego przed atakami terrorystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej”