Terminarz

1. do 20 maja 2020 – dokonanie opłaty konferencyjnej
2. do 20 maja 2020 – ostateczne przesyłanie tekstów artykułów pokonferencyjnych wraz z oświadczeniem na mail: konferencjabezpieczenstwo@ujk.edu.pl