Terminarz

1. do 30 kwietnia 2022 – ostateczny termin rejestracji
2. do 1 maja 2022 – dokonanie opłaty konferencyjnej
3. 18-20 maja 2022 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej 
4. 31 maja 2022 – ostateczne przesyłanie tekstów artykułów pokonferencyjnych wraz z oświadczeniem na mail: konferencjabezpieczenstwo@ujk.edu.pl