Terminarz

1. do 1 maja 2021 – ostateczny termin rejestracji
2. do 5 maja2021 – dokonanie opłaty konferencyjnej
3. 19-20 maja 2021 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej (ONLINE)
4. 23 maja 2021 – ostateczne przesyłanie tekstów artykułów pokonferencyjnych wraz z oświadczeniem na mail: konferencjabezpieczenstwo@ujk.edu.pl