Post-conference publications 2020

https://ksiegarnia.difin.pl/the-russian-federation-and-international-security

https://ksiegarnia.difin.pl/wielowymiarowy-charakter-bezpieczenstwa-miedzynarodowego-i-ochrona-przed-zagrozeniami-federacji-rosyjskiej

 

https://ksiegarnia.difin.pl/polska-i-bezpieczenstwo-miedzynarodowe-kontekst-rosyjski

https://ksiegarnia.difin.pl/rywalizacja-federacji-rosyjskiej-na-arenie-miedzynarodowej-i-jej-konsekwencje-dla-bezpieczenstwa

https://ksiegarnia.difin.pl/zagrozenia-federacji-rosyjskiej-i-bezpieczenstwo-miedzynarodowe