Proponowane panele dyskusyjne

I. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W CYBERPRZESTRZENI:
1. Identyfikacja zagrożeń w cyberprzestrzeni
2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni wynikające z rozwoju nowych technologii
3. Formy i metody ofensywnego oddziaływania w cyberprzestrzeni
4. Konsekwencje oddziaływania w cyberprzestrzeni w sferze kinetycznej
5. Monitorowanie i detekcja zagrożeń w cyberprzestrzeni
6. Cele i zamiary Federacji Rosyjskiej ofensywnego oddziaływania w cyberprzestrzeni
7. Ocena ofensywnych działań przeprowadzonych przez Federację Rosyjską w cyberprzestrzeni. Studium przypadków
8. Działania defensywne w cyberprzestrzeni
9. Wojny prowadzone w cyberprzestrzeni
10. Wnioski z negatywnych i pozytywnych działań w cyberprzestrzeni dla jej bezpieczeństwa
11. Polityka bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
12. Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (NATO, UE, Federacja Rosyjska, Polska i inne)
13. Wykorzystanie cyberprzestrzeni do oddziaływania na społeczeństwo poprzez media społecznościowe
14. Cyberbezpieczeństwo a nowe media
15. Cele, formy i metody integrowania agresywnego wykorzystania cyberprzestrzeni z innymi instrumentami oddziaływania w relacjach międzynarodowych

 

II. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA NATO:
1. Ewolucja zarządzania kryzysowego NATO
2. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa NATO
3. Adaptacja NATO do zagrożeń hybrydowych
4. Strategia NATO wobec Federacji Rosyjskiej
5. Wzmocnienie wschodniego obszaru odpowiedzialności traktatowej NATO
6. Zmiany w procesie podejmowania decyzji strategicznych NATO
7. Kierunki zmian odstraszania strategicznego NATO (odstraszanie nuklearne, nienuklearne, niemilitarne)
8. Działania NATO zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego
9. Gotowość NATO do działań zbrojnych i przemieszczania strategicznego
10. Odpowiedź NATO na nowe zdolności antydostępowe Federacji Rosyjskiej (A2/AD)
11. Strategia NATO wobec wschodniego obszaru odpowiedzialności traktatowej
12. Rola NATO/USA w centralnej i wschodniej Europie
13. Strategia wykorzystania przez NATO przestrzeni kosmicznej
14. Działania NATO na rzecz podnoszenia odporności na zagrożenia hybrydowe
15. Prognoza zagrożeń Federacji Rosyjskiej dla NATO
 
III. ZAGROŻENIA DLA UNII EUROPEJSKIEJ:
1. Postrzegania zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską 
2. Konsekwencji zagrożeń dla różnych sfer bezpieczeństwa UE
3. Podejmowanych działań na rzecz podnoszenia odporności na zagrożenia hybrydowe
4. Sankcje nakładane na Federację Rosyjską i ich konsekwencje
5. Polityki UE wobec Federacji Rosyjskiej
6. Kierunki zmian w relacjach UE z Federacją Rosyjską

 

IV. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII:
1. Broń bezzałogowa
2. Sztuczna inteligencja
3. Inżynieria genetyczna
4. Broń hipersoniczna
5. Wykorzystanie kosmosu

 

V. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ:
1. Identyfikacja zagrożeń dla infrastruktury krytycznej
2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni
3. Zagrożenia w sferze fizycznej
4. Zagrożenia osobowe
5. Ryzyka zagrożeń dla infrastruktury krytycznej
6. Podnoszenie odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia
7. Podatność infrastruktury krytycznej na zagrożenia
8. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

 

VI. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ INSTRUMENTÓW ODDZIAŁYWANIA:
1. Zagrożenia wynikające z zastosowania instrumentu militarnego
2. Zagrożenia wynikające z zastosowania instrumentu ekonomicznego
3. Zagrożenia wynikające z zastosowania instrumentu informacyjnego
4. Zagrożenia wynikające z zastosowania dyplomacji

 

VII. KONSEKWENCJE PROWADZONEJ PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ POLITYKI:
1. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec NATO
2. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec UE
3. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec USA
4. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw postradzieckich
5. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec pastw Europy Środkowej
6. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Bałtyckiego
7. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Czarnego
8. Polityka wybranych państw wobec Federacji Rosyjskiej

 

VIII. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW DOKTRYNALNYCH/NORMATYWNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ:
1. Założenia i koncepcja rosyjskiej polityki zagranicznej
2. Strategia bezpieczeństwa narodowego
3. Strategia wojenna Federacji Rosyjskiej
4. Inne dokumenty

 

IX. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ:
1. Transformacja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej
2. Struktura, dyslokacja i potencjał bojowy
3. Zdolności antydostępowe
4. Odstraszanie Federacji Rosyjskiej
5. Rosyjska wizja konfrontacji Federacji Rosyjskiej z Zachodem
6. Wojna hybrydowa i jej ewolucja
 
X. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU BEZPIECZEŃSTWA:
1. Przyszły ekosystem nauczania – w stronę cyfryzacji  
2. Sztuczna inteligencja – wyścig z czasem
3. Wirtualna rzeczywistość w środowisku bezpieczeństwa
4. Media społecznościowe w kontekście fałszywych wiadomości (Fake news)
5. Renesans e-learningu. W trosce o jakość
6. Mikronauczanie
7. Mobile Learning
8. Masowe otwarte kursy on-line, typu MOOC
9. Analityka nauczania – kontekst xAPI