Panele dyskusyjne archiwum

1. Teoretyczne aspekty zagrożeń oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
2. Źródła i rodzaje zagrożeń, ich taksonomia, charakterystyka oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa.
3. Globalne trendy i megatrendy.
4. Zagrożenia globalne i regionalne.
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
6. Zagrożenia dla Polski.
7. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego podczas eksploatacji obiektów infrastruktury ryzyka.
8. Przewidywanie skutków ataku nuklearnego na UE: modele, wyniki i konsekwencje dla infrastruktury krytycznej.
9. Zagrożenia związane z bronią hipersoniczną.
10. Źródła i rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej Postrzeganie zagrożeń przez Federację Rosyjską.
11. Polityka Federacji Rosyjskiej.
12. Rosyjskie zamiary strategiczne i rola sił zbrojnych w ich realizacji.
13. Strategia wykorzystania przez Federację Rosyjską instrumentów politycznych, ekonomicznych i informacyjnych.
14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej.
15. Strategia militarna i strategie rodzajów sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
16. Modernizacja rosyjskich sił zbrojnych.
17. Militarne wzmacnianie Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.
18. Zdolności sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w tym A2/AD.
19. Dyslokacja, struktura i gotowość bojowa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
20. Strategia wykorzystania rosyjskich sił zbrojnych.
21. Rosyjska wizja prowadzenia konfrontacji z Zachodem i rozstrzygania konfliktów.
22. Wojna hybrydowa.
23. Zagrożenia w cyberprzestrzeni.
24. Zagrożenia wynikające z nowych technologii, biotechnologii i sztucznej inteligencji.
25. Założenia prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji.
26. Prognoza zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w perspektywie krótko i długoterminowej.