Opłaty konferencyjne

1. Uczestnictwo z wygłoszeniem referatu i publikacją rozdziału w monografii bądź uczestnictwo z publikacją rozdziału w monografii bez wygłoszenia referatu – 550 pln* – dotyczy również prezentacji zdalnych (skype, nagranie).
Opłata ta obejmuje:
1) Udział w konferencji
2)
Publikację – monografię w języku polskim lub angielskim w recenzowanej monografii odpowiadającej I poziomowizgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe lub w czasopiśmie „Rocznik Instytutu Europy Środkowej”. Punktacja wydawnictw: 20 punktów za rozdział w monografii, 70 punktów za artykuł zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku
3) Materiały konferencyjne
4) Zaświadczenie o czynnym uczestnictwie w konferencji (jeśli dotyczy)
5) Ice Breaker (19.05, godz. 19-22), poczęstunek w przerwach, lunch (20.05), bankiet (20.05)
2. Uczestnictwo bez wygłoszenia referatu i bez publikacji 400 pln.
Opłata ta obejmuje:
1) Udział w konferencji
2) Materiały konferencyjne
3) 
Ice Breaker (19.05, godz. 19-22), poczęstunek w przerwach, lunch (20.05), bankiet (20.05)
3. Uczestnictwo z wygłoszenia referatu i bez publikacji – 400 pln.
Opłata ta obejmuje:
1) Udział w konferencji
2) Materiały konferencyjne
3) 
Ice Breaker (19.05, godz. 19-22), poczęstunek w przerwach, lunch (20.05), bankiet (20.05)
4. Publikacja rozdziału w monografii bez udziału w konferencji – 400 pln.
Opłata ta obejmuje:
1)
Publikację – monografię w języku polskim lub angielskim w recenzowanej monografii odpowiadającej I poziomowizgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe lub w czasopiśmie „Rocznik Instytutu Europy Środkowej”. Punktacja wydawnictw: 20 punktów za rozdział w monografii, 70 punktów za artykuł zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku
RACHUNEK W PLN:
TYTUŁ: KONFERENCJA(50)_NAZWISKO UCZESTNIKA

Nr rachunku bankowego: Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji nie przewiduje się możliwości zwrotu dokonanej opłaty.
* Opłata jest podyktowana kosztami publikacji monografii.