Opłaty konferencyjne

1. Udział z wystąpieniem w konferencji ONLINE bez publikacji – BEZPŁATNIE.
2. Udział bierny w konferencji ONLINE bez publikacji – BEZPŁATNIE.
3. Udział z wystąpieniem w konferencji ONLINE
z publikacją – 250 PLN.
4. Publikacja bez uczestnictwa w obradach – 250 PLN.

RACHUNEK W PLN:
TYTUŁ: KONFERENCJA(50)_NAZWISKO UCZESTNIKA

Nr rachunku bankowego: Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

* Opłata jest podyktowana kosztami publikacji monografii.