Opłaty konferencyjne

1. Udział w konferencji online z wystąpieniem – BEZPŁATNIE
2. Udział w konferencji online z wystąpieniem i publikacją rozdziału w monografii – 450 pln
RACHUNEK W PLN:
TYTUŁ: KONFERENCJA(50)_NAZWISKO UCZESTNIKA

Nr rachunku bankowego: Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
* Opłata jest podyktowana kosztami publikacji monografii.