Komitet Organizacyjny

Dr ROGOZIŃSKA Agnieszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. BANASIK Mirosław, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr PODVORNA Olena, Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska w Ostrogu, Ukraina