IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej”

W imieniu Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach mamy zaszczyt zaprosić do udziału
w Czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej
BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE
I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
organizowanej pod auspicjami
NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP)
Center for European Policy Analysis (CEPA) w Waszyngtonie (USA)
we współpracy
z Baltic Defence College w Tartu (Estonia)
Uniwersytetem Óbuda w Budapeszcie (Węgry)
Uniwersytetem Miltona Friedmana w Budapeszcie (Węgry)
Akademią Ostrogską w Ostrogu (Ukraina)
Filią w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Temat konferencji:
Budowanie odporności na zagrożenia
18-20 maja 2022 roku
ONLINE